Vi har spesialkompetanse på en rekke områder

Les mer om våre tjenester og hva vi kan bistå med.

Bilder
Liste

EU/EØS-rett

Vi har kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer.

Konkurranserett

Kompetanse og kunnskap om regelverket er avgjørende for å sikre at våre klienters kommersielle mål realiseres og bidrar til å unngå økonomiske sanksjoner og at selskapets renommé svekkes.

Entreprise

Tenden har lang og bred erfaring med saker innen bygg og anlegg. Vi bistår alle aktører på dette området, herunder entreprenører, byggherrer, rådgivere, leverandører og offentlige myndigheter.

Forsiden - Vår kompetansegruppe/Fast Eiendom

Fast eiendom

En stor del av vår virksomhet går ut på å bistå private og offentlige aktører i alle spørsmål som gjelder fast eiendom.

Kompetanse - Kommersielle kontrakter

Kommersielle kontrakter

Vi bistår ved utforming, forhandlinger, gjennomføring og tvisteløsning knyttet til alle typer kommersielle kontrakter.

Kompetanse - Teknologi

Teknologi og immaterialrett

Vi bistår en rekke teknologibedrifter og andre forsknings- og utviklingsmiljøer med et bredt spekter av tjenester.

Kompetanse - Handel og distribusjon

Handel og distribusjon

Vi bistår i alle ledd i verdikjeden i varehandel og distribusjon, og bidrar til skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Arbeidsliv

Vår kompetansegruppe for arbeidsrett dekker alle sentrale arbeidsrettslige disipliner. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere – offentlige og private.

Etablering av virksomhet

Ønsker du å starte virksomhet? Vi hjelper med etableringen, herunder valg av selskapsform og utarbeidelse av nødvendige avtaler.

Finansiering og kapitalendringer

Finansiering og kapitalendringer

Hvordan et selskap finansieres er gjerne sentralt for selskapets evne til å gjennomføre sine planer, og for aksjonærenes avkastning.

Kompetanse - Kjop og salg av virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Vi har omfattende erfaring som rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter, både for selger- og kjøpersiden.

Kompetanse - Shipping

Shipping

Vi har lang erfaring som rådgiver innenfor shipping og sjøfart, både til norske og utenlandske klienter.

Arv og generasjonsskifte

Våre advokater har omfattende erfaring med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og arveoppgjør.

Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning både i og utenfor rettssalen.

Offentlige anskaffelser

Vi loser både oppdragsgivere og leverandører gjennom det kompliserte regelverket for offentlige anskaffelser.

Kompetanse - Gjeldsforhandling og konkurs

Gjeldsforhandling og konkurs

Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter i økonomiske vanskeligheter. Flere av våre advokater er også erfarne bostyrere.

Gransking

Gransking er et stadig mer aktuelt verktøy for å få kartlagt et saksforhold og vurdert de rettslige spørsmål saksforholdet reiser.

Kompetanse - Familie og samliv

Familie og samliv

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

Frokostseminar: Bedre fore var… For deg med personalansvar

Erstatning og forsikring

Tenden har lang erfaring med erstatningssaker, både i og utenfor kontrakt.

Skatt og avgift

Vi bistår klienter på de fleste områder innen skatteretten, med hovedfokus på nærings- og selskapsbeskatning.

Advokatassistenter

Tenden har flere dyktige advokatassistenter som bistår advokatene.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018