Konkurranserett

Spesialområder

Kompetanse og kunnskap om regelverket er avgjørende for å sikre at våre klienters kommersielle mål realiseres og bidrar til å unngå økonomiske sanksjoner og at selskapets renommé svekkes.

Konkurransereglene har stor betydning ved oppkjøp og fusjoner, og setter rammebetingelsene for hvordan selskaper kan opptre i markedet med forbud mot konkurransebegrensende atferd og misbruk av dominerende stilling. Reglene og rettspraksis utvikles stadig og konkurransemyndighetene har en aktiv håndhevingspolitikk. Kompetanse og kunnskap om regelverket er avgjørende for å sikre at våre klienters kommersielle mål realiseres og bidrar til å unngå økonomiske sanksjoner og at selskapets renommé svekkes.

Konkurranseretten beskytter og setter begrensninger for hvordan foretak kan opptre i markedet. Loven forbyr konkurransebegrensende atferd og et foretaks misbruk av dominerende stilling. Oppkjøp og fusjoner over bestemte terskelverdier må meldes til konkurransemyndighetene i Norge/EU før de kan gjennomføres.

Reglene om offentlig støtte setter begrensninger for myndighetens støtte til næringsvirksomhet gjennom et generelt forbud mot å gi konkurransevridende offentlig støtte. Reglene omfatter ikke bare offentlige tilskudd, men også tiltak som gir en økonomisk fordel til en markedsaktør, som gunstige lån og garantier.

Advokater på området

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA

Kaja Oftedal Rasting

Kaja Oftedal Rasting

Senioradvokat MNA