Sammen om
muligheter utfordringer helhetlige løsninger verdiskapning veien videre

Aktuelt

Forslag om trinnvis innføring av lovkrav om kjønnsrepresentasjon i styrer

Regjeringen har foreslått å innføre krav til kjønnssammensetning i styrene i mellomstore og store selskaper. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget er forventet behandlet av Stortinget høsten 2023, og det foreslås å innføre kravene trinnvis etter selskapenes størrelse. Reglene vil gjelde allerede fra 31. desember 2024 for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene vil deretter utvides årlig, og det er forventet at reglene vil omfatte om lag 20 000 selskaper i 2028. De mindre selskapene omfattes ikke.

Tenden etablerer seg i Larvik

Tenden har inngått avtale med Colab om leie av kontorer og møteromfasiliteter i Larvik. Lokalene ligger sentralt plassert i Larvik sentrum.

Se flere artikler

Seminarer

Gratis seminar om fremtidsfullmakt

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Mange av oss vil dessverre oppleve å komme i en situasjon hvor man blir helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker og interesser når den tid eventuelt kommer.

STRØK 2023

Velkommen til STRØK 2023 – en ny og levende møteplass for by- og stedsutvikling.

Se flere seminarer
Tendencast - Coverbilde

Tendencast - en podcast fra Tenden

Lytt på episode 8: "Uskiftet bo - en god løsning for deg?", og tidligere episoder av Tendencast på Spotify.

Tillitsskapende, løsningsorientert
og faglig solid.

Et godt råd forutsetter advokater som ser helheten. Jussen er ofte bare ett av flere virkemidler for å nå målet. Basert på klientenes behov, kombinerer vi faglig kvalitet med praktisk og kommersiell tilnærming.

Om oss

Med Vestfold som utgangspunkt

Tenden er blant de største frittstående firmaene med hovedsete utenfor Oslo, med 48 medarbeidere, hvorav 36 advokater. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, også for utenlandske klienter.
173 A5727

Menneskene

Menneskene er vår viktigste ressurs

Her finner du mer informasjon om våre advokater og øvrige ansatte.
173 A5883

Kompetanse

Spesialiserte advokater

Les mer om våre tjenester og hva vi kan bistå med.
173 A6209