Sammen om
muligheter utfordringer helhetlige løsninger verdiskapning veien videre

Aktuelt

Compliance som verktøy mot korrupsjon

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) måler graden av korrupsjon i verden. Den nåværende trenden viser en bekymringsfull økning i korrupsjon, også i regioner som Vest-Europa og EU. Dette kan tilskrives utfordringer knyttet til både implementering av tiltak og holdninger til korrupsjon.

Se flere artikler

Seminarer

Se flere seminarer
Tendencast - Coverbilde

Tendencast - en podcast fra Tenden

Lytt på episode 8: "Uskiftet bo - en god løsning for deg?", og tidligere episoder av Tendencast på Spotify.

Tillitsskapende, løsningsorientert
og faglig solid.

Et godt råd forutsetter advokater som ser helheten. Jussen er ofte bare ett av flere virkemidler for å nå målet. Basert på klientenes behov, kombinerer vi faglig kvalitet med praktisk og kommersiell tilnærming.

Om oss

Med Vestfold som utgangspunkt

Tenden er blant de største frittstående firmaene med hovedsete utenfor Oslo, med 48 medarbeidere, hvorav 36 advokater. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, også for utenlandske klienter.
Kvinne i resepsjon

Menneskene

Menneskene er vår viktigste ressurs

Her finner du mer informasjon om våre advokater og øvrige ansatte.
Mennesker i fellesrom

Kompetanse

Spesialiserte advokater

Les mer om våre tjenester og hva vi kan bistå med.
Inngang møterom