• Løsninger i krevende situasjoner

  Fyll på mer her… Løsninger i krevende situasjoner

 • Advokater som ser helheten

  Fyll på mer her… Advokater som ser helheten

 • Kompetanse bygget på erfaring

  Fyll på mer her… Kompetanse bygget på erfaring

 • Mer enn bare juss

  Fyll på mer her… Mer enn bare juss

Nyhet
 • Advokater som ser helheten

  Fyll på mer her… Advokater som ser helheten

 • Løsninger i krevende situasjoner

  Fyll på mer her… Løsninger i krevende situasjoner

 • Mer enn bare juss

  Fyll på mer her… Mer enn bare juss

 • Kompetanse bygget på erfaring

  Fyll på mer her… Kompetanse bygget på erfaring

Aktuelt

BASA-saken

/
Tenden ved advokatene Arnt Olaf Stillerud og Kjetil Baustad…

Digitalt arveskifte

/
Tenden-advokat Hanne Skråmm Espeland intervjuet av NRK om nye utfordringer knyttet til arv og avdødes digitale eiendeler.

Forslag til ny arvelov

Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019.
©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018