Sammen om
muligheter utfordringer helhetlige løsninger verdiskapning veien videre

Aktuelt

Nye regler om innleie trer i kraft 1. april

De nye innstrammingene i reglene om innleie vil innebære store endringer for virksomheter som benytter seg av innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. april 2023, men for allerede inngåtte avtaler er det gitt overgangsregler som innebærer at endringene først trer i kraft 1. juli 2023.

Advokatundersøkelsen

Partner og advokat Ruben Skifjell Hoffgaard ble nummer 1 i advokatundersøkelsens kåring av lovende talenter innen entreprise.

Se flere artikler

Seminarer

Gratis seminar om fremtidsfullmakt

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Mange av oss vil dessverre oppleve å komme i en situasjon hvor man blir helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker og interesser når den tid eventuelt kommer.

STRØK 2023

Velkommen til STRØK 2023 – en ny og levende møteplass for by- og stedsutvikling.

Se flere seminarer
Tendencast - Coverbilde

Tendencast - en podcast fra Tenden

Lytt på episode 8: "Uskiftet bo - en god løsning for deg?", og tidligere episoder av Tendencast på Spotify.

Tillitsskapende, løsningsorientert
og faglig solid.

Et godt råd forutsetter advokater som ser helheten. Jussen er ofte bare ett av flere virkemidler for å nå målet. Basert på klientenes behov, kombinerer vi faglig kvalitet med praktisk og kommersiell tilnærming.

Om oss

Med Vestfold som utgangspunkt

Tenden er blant de største frittstående firmaene med hovedsete utenfor Oslo, med 48 medarbeidere, hvorav 36 advokater. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, også for utenlandske klienter.
173 A5727

Menneskene

Menneskene er vår viktigste ressurs

Her finner du mer informasjon om våre advokater og øvrige ansatte.
173 A5883

Kompetanse

Spesialiserte advokater

Les mer om våre tjenester og hva vi kan bistå med.
173 A6209