Oppdragsvilkår

Honorar og etablering av oppdrag.

Vårt honorar blir beregnet først og fremst med utgangspunkt i den tid som medgår.

Ved valg av timesats og honorarberegningen for øvrig, blir det lagt vekt på sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget, samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Dette i tråd med Advokatforeningens regler for salærfastsettelse.

Ved oppstart av et oppdrag utsteder vi vanligvis en oppdragsbekreftelse som beskriver hva oppdraget går ut på og hvilken advokat som er ansvarlig for oppdraget, og med angivelse av hvilken timesats som vil bli lagt til grunn.

Alle oppdrag utføres i tråd med våre generelle oppdragsvilkår. Les om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.