Advokater som ser helheten.

Om oss

Med Vestfold som utgangspunkt

Tenden er blant de største frittstående firmaene utenfor Oslo, med 45 medarbeidere, hvorav 33 advokater.

Tenden er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, både for norske og utenlandske klienter.

Om oss

Erfaring, spesialisering og samarbeid

I Tenden forstår vi klientenes utfordringer og behov, og bidrar til at de når sine mål.

Et godt råd forutsetter advokater som ser helheten. Jussen er ofte bare ett av flere virkemidler for å nå målet. Basert på klientenes behov, kombinerer vi faglig kvalitet med praktisk og kommersiell tilnærming. Vi forstår de forretningsmessige, strategiske, teknologiske og samfunnsmessige aspektene som er viktige for klientene.

Våre advokater har ulik erfaringsbakgrunn, mange fra de største advokatfirmaene og andre sterke juridiske fagmiljøer. De fleste har lang erfaring som advokater, rådgivere og styremedlemmer.

Tett samarbeid og ulik erfaringsbakgrunn gir firmaet en solid samlet kompetanse. Vi er organisert i kompetansegrupper, noe som sikrer spesialisering og faglig utvikling.

Det er viktig for oss å være tillitsskapende, løsningsorienterte og faglig solide.

Vi legger vekt på tilgjengelighet og rask oppfølging.