Anders Hauger

Menneskene

Anders Hauger jobber særlig med regelverket for offentlige anskaffelser. Han har omfattende erfaring med både klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og fører saker for domstolene på området.

Han bistår også i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Hauger arbeider ellers innen flere forretningsjuridiske områder, herunder arbeidsrett, entreprise, avtalerett, kjøpsrett og kontraktsrett. Han fører jevnlig saker for domstolene innen disse områdene.

Han bistår både offentlige organer og tilbydere til det offentlige. Han underviser jevnlig offentlige innkjøpere i regelverket, og er fast foreleser for NIMA Utdanning.