Finansiering og kapitalendringer

Spesialområder

Hvordan et selskap finansieres er gjerne sentralt for selskapets evne til å gjennomføre sine planer, og for aksjonærenes avkastning.

Noen av våre tjenester:

  • Valg av finansieringsmodell (aksje-/fremmedkapital, hybride finansieringsformer)
  • Forhandlinger med investorer og finansinstitusjoner
  • Skatte-, selskaps- og regnskapsrettslige aspekter
  • Selskapsdokumentasjon
  • Låneavtaler
  • Prospekter

I denne type saker samarbeider vi nært med oppdragsgiver, revisor, banker og andre rådgivere.

Advokater på området

Tor Bechmann

Tor Bechmann

Partner

Eivin Johnsrud

Eivin Johnsrud

Partner

Caroline New Crop

Caroline Jahre Viksand

Partner

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Partner

Thomas 2 New Crop

Thomas Lie

Partner, advokat MNA

Petter Crop New

Petter Tenden

Partner

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Oddmund New Crop4

Oddmund Håkenstad

Senioradvokat MNA

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Senioradvokat MNA

Morten Mønnich

Morten Mønnich

Fast advokat MNA

Mari New Crop

Mari Borge Rosvold

Fast advokat MNA

Trine Edenhammar

Trine Edenhammar

Trainee