Finansiering og kapitalendringer

Spesialområder

Hvordan et selskap finansieres er gjerne sentralt for selskapets evne til å gjennomføre sine planer, og for aksjonærenes avkastning.

Noen av våre tjenester:

  • Valg av finansieringsmodell (aksje-/fremmedkapital, hybride finansieringsformer)
  • Forhandlinger med investorer og finansinstitusjoner
  • Skatte-, selskaps- og regnskapsrettslige aspekter
  • Selskapsdokumentasjon
  • Låneavtaler
  • Prospekter

I denne type saker samarbeider vi nært med oppdragsgiver, revisor, banker og andre rådgivere.

Advokater på området

Tor Bechmann

Tor Bechmann

Partner, advokat MNA

Caroline New Crop

Caroline Jahre Viksand

Partner, advokat MNA

Eivin Johnsrud

Eivin Johnsrud

Partner, advokat MNA

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner, advokat MNA

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner, advokat MNA

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Partner, advokat MNA

Thomas 2 New Crop

Thomas Lie

Partner, advokat MNA

Petter Crop New

Petter Tenden

Partner, advokat MNA

Paal E. Thoresen

Paal E. Thoresen

Partner, advokat MNA

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner, advokat MNA

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner, advokat MNA

Caroline New Crop

Caroline Jahre Viksand

Partner, advokat MNA

Oddmund New Crop4

Oddmund Håkenstad

Senioradvokat MNA

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Senioradvokat MNA

Morten Mønnich

Morten Mønnich

Fast advokat MNA

Mari New Crop

Mari Borge Rosvold

Fast advokat MNA