Eivin Johnsrud

Menneskene

Eivin Johnsrud arbeider hovedsakelig med transaksjoner, aksjonærspørsmål og generell selskapsrett, samt kompliserte kommersielle avtaleforhold.

Han har bred erfaring med alle aspekter av ulike transaksjonsformer som forhandlinger av avtaler i tilknytning til kjøp og salg av selskaper og overdragelse av virksomhet. Johnsrud arbeider både for norske og internasjonale investorer og industrielle aktører innenfor en rekke bransjer samt oppstartsbedrifter, og bistår med løpende selskaps- og kontraksrettslig rådgivning, transaksjonsrådgivning, finansierings- og restruktureringsspørsmål, samt aksjonærkonflikter og annen kommersiell tvisteløsning. Han har også erfaring med børs- og verdipapirrett, herunder børsnoteringer, egenkapitaltransaksjoner og løpende rådgivning vedørende regulatoriske forhold.

Før han kom til Tenden jobbet Johnsrud for Advokatfirmaet CLP i Oslo.