Eivin Johnsrud

Menneskene

Eivin Johnsrud arbeider hovedsakelig med transaksjoner, aksjonærspørsmål og generell selskapsrett, samt kompliserte kommersielle avtaleforhold.

Han har lang og bred erfaring med selskaps- og egenkapitaltransaksjoner, som forhandlinger i tilknytning til virksomhetsoverdragelser og investeringer i selskaper.

Johnsrud arbeider for norske og internasjonale investorer, og industrielle aktører innenfor ulike bransjer, samt oppstartsbedrifter. Han bistår med løpende selskaps- og kontraksrettslig rådgivning, transaksjonsrådgivning, finansierings- og restruktureringsspørsmål, samt aksjonærkonflikter og annen kommersiell tvisteløsning. Han har også erfaring med børs- og verdipapirrett, herunder børsnoteringer, egenkapitaltransaksjoner og løpende rådgivning vedørende regulatoriske forhold.

Johnsrud leder firmaets kompetansegruppe for selskapsrett og transaksjoner.

Før han kom til Tenden jobbet Johnsrud for Advokatfirmaet CLP i Oslo.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2018
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2014-2018
  Advokatfirmaet CLP
  Senioradvokat
 • 2012-2014
  Advokatfirmaet CLP
  Fast advokat
 • 2008-2012
  Advokatfirmaet CLP
  Advokatfullmektig