Odd Gleditsch d.y.

Menneskene

Odd Gleditsch d.y. har nærmere 40 års erfaring som rådgiver for norske og internasjonale klienter, blant annet i transaksjoner og kommersielle forhandlinger.

Han arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske oppdrag og shippingtransaksjoner. Videre arbeider han med generasjonsskifte, særlig for familier som eier familiebedrifter.

Han er en hyppig brukt foredragsholder innenfor generasjonsskifte og eierskapsutøvelse i familieeide bedrifter.

Gleditsch har omfattende erfaring fra styrearbeid. Han er styreleder i Jotun A/S og i Hesnes Holding AS, og styremedlem blant annet i Awilhelmsen Holding AS, Hjertnes Eiendom AS og Anders Jahres Humanitære Stiftelse og andre ideelle stiftelser. Han er dessuten sekretær for Vestfold og Telemark Rederiforening. Han ble kåret til Årets styreleder i 2017.