Skatt og avgift

Spesialområder

Vi bistår klienter på de fleste områder innen skatteretten, med hovedfokus på nærings- og selskapsbeskatning.

Vår bistand og rådgiving omfatter blant annet:

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende
 • Valg av modell ved omstrukturering, herunder omdannelser, fusjoner, fisjoner og oppkjøp av foretak
 • Skattespørsmål i tilknytning til skatteavtaler og inn/utflytting til Norge
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser
 • Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifte i familiebedrifter
 • Bokettersyn
 • Klagebehandling og prosedyre
 • Merverdiavgift og andre avgifter
 • Personbeskatning
 • Folkeregisterspørsmål

Advokater på området

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Partner

Oddmund New Crop4

Oddmund Håkenstad

Senioradvokat MNA

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner

Petter Crop New

Petter Tenden

Partner