Skatt og avgift

Spesialområder

Vi bistår klienter på de fleste områder innen skatteretten, med hovedfokus på nærings- og selskapsbeskatning.

Vår bistand og rådgiving omfatter blant annet:

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende
 • Valg av modell ved omstrukturering, herunder omdannelser, fusjoner, fisjoner og oppkjøp av foretak
 • Skattespørsmål i tilknytning til skatteavtaler og inn/utflytting til Norge
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser
 • Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifte i familiebedrifter
 • Bokettersyn
 • Klagebehandling og prosedyre
 • Merverdiavgift og andre avgifter
 • Personbeskatning
 • Folkeregisterspørsmål

Advokater på området

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Partner, advokat MNA

Oddmund New Crop4

Oddmund Håkenstad

Senioradvokat MNA

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner, advokat MNA

Petter Crop New

Petter Tenden

Partner, advokat MNA