Lasse Jensen

Menneskene

Lasse Jensen arbeider særlig med skatterett og selskapsrett. En sentral del av hans virksomhet gjelder omstruktureringer og generasjonsskifter, og skattemessige forhold knyttet til fast eiendom og eiendomsselskaper/-prosjekter.

Han har arbeider også mye med bokettersyn og andre tvister med Skatteetaten.

Ut over skattesaker har Jensen erfaring fra granskningsoppdrag, både for selskaper og offentlige organer.

Jensen har i en rekke år bistått «start-ups» og gründere med avtaleverk, skattebistand og strukturering, blant annet gjennom teknologiinkubatoren Silicia i Forskningsparken i Vestfold.

Jensen er for tiden leder av Styrenettverket i Vestfold på vegne av Advokatforeningen avdeling Vestfold, og bistår flere selskaper med styrearbeid.

Før Jensen kom til Tenden, arbeidet han 14 år i Deloitte advokatfirma. Han har også bakgrunn fra Tønsberg likningskontor og Kommunaldepartementet.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2016
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2013-2016
  Deloitte Advokatfirma AS
  Director
 • 2019-2013
  Deloitte Advokatfirma AS
  Senioradvokat
 • 2005-2009
  Deloitte Advokatfirma AS
  Fast advokat
 • 2002-2005
  Deloitte og Touche Advokater
  Advokatfullmektig
 • 2000-2002
  Tønsberg likningskontor
  Seniorskattejurist
 • 1996-2000
  Kommunaldepartementet - Juridisk seksjon, kommunalavdelingen
  Jurist