Shipping

Spesialområder

Vi har lang erfaring som rådgivere innenfor shipping og sjøfart, både overfor norske og utenlandske klienter.

Våre tjenester omfatter rederier, managementselskaper, finansinstitusjoner, investorer og andre aktører innen maritim sektor.

Vi bistår blant annet med:

  • Kjøp og salg av skip og offshoreinnretninger
  • Registrering i norske og utenlandske registre
  • Skipsbyggingskontrakter
  • Oppkjøps-, fusjons-, samarbeids- og aksjonæravtaler
  • Certepartier og servicekontrakter
  • Finansiering, for eksempel låneavtaler, sale/leaseback-avtaler og investeringsavtaler
  • Management- og disponentavtaler
  • Restruktureringer av selskapsgrupper

Advokat Odd Gleditsch d.y. er sekretær for Vestfold og Telemark Rederiforening. Advokat Caroline Jahre Viksand har bakgrunn fra Nordisk Skibsrederforening.