Kommersielle kontrakter

Spesialområder

Kommersielle kontrakter er helt sentrale i alle bransjer. Vi bistår ved kontraktsutforming, kontraktsgjennomgang og kvalitetssikring, forhandlinger, gjennomføring, løpende rådgivning underveis i kontraktsperioden og tvisteløsning knyttet til alle typer kommersielle kontrakter.

De beste resultater oppnås gjennom et nært samarbeid mellom klient og advokat, hvor kontakten etableres så tidlig som mulig.

Kontrakter finnes i mange varianter, men det er likevel mange problemstillinger som går igjen. Sentralt er klarhet om partenes forpliktelser og rettigheter, risikofordeling mellom partene og konsekvenser av mislighold.

Kontrakten må tilpasses det aktuelle rettsområde, og ikke minst partenes ønsker og behov. Det er dessuten viktig at kontrakten i størst mulig grad avverger fremtidig uenighet. Dette gjelder også ved bruk av standardkontrakter.

Flere av våre advokater har betydelig erfaring med internasjonale kontraktsforhold, og ved kontraktsutforming og forhandlinger på engelsk.

Kontraktsforhold forløper ikke alltid slik partene har tenkt. Levering kan bli forsinket eller mangelfull, eller partene kan bli uenige om hva som faktisk er avtalt. Kontraktsbrudd kan ha ulike virkninger, som spenner fra erstatningskrav og prisavslag til heving. Vi har bred erfaring i å bistå ved tvisteløsning i kontraktsforhold.

Noen eksempler på kontrakter:

 • Konfidensialitetsavtaler
 • Intensjonsavtaler
 • Salgs- og leveranseavtaler
 • Alminnelige kjøps- og salgsbetingelser
 • Fabrikasjons- og tilvirkningsavtaler
 • Konsulent- og oppdragsavtaler
 • Service- og vedlikeholdsavtaler
 • Samarbeids- og joint venture-avtaler
 • Prosjektavtaler
 • Opsjonsavtaler
 • Agenturavtaler
 • Forhandler, distribusjons- og franchiseavtaler
 • Tjeneste- og rådgivningsavtaler
 • Leie- og leasingavtaler

Advokater på området

Caroline Jahre Viksand

Caroline Jahre Viksand

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Ruben

Ruben Skifjell Hoffgaard

Partner

Tenden9386

Mari Liverød

Advokatfullmektig

TENDEN Camilla 4

Camilla Laastad

Senioradvokat

Tenden Ulrik 3

Ulrik Rød Karlsson

Partner

Harald

Harald Bjelke

Partner

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner

Heidi Aas Larsen

Heidi Aas Larsen

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat

Mari Borge Rosvold

Mari Borge Rosvold

Senioradvokat