Sven Iver Steen

Menneskene

Sven Iver Steen bistår hovedsakelig innen finans-, pensjons- og forsikringssektoren og har lang erfaring som juridisk rådgiver for norsk næringsliv, organisasjoner og det offentlige. Han har møterett for Høyesterett og prosederer saker for alle norske domstoler. Han har erfaring som voldgiftsdommer blant annet i saker som knytter seg til norsk og internasjonal forsikringsrett.

Sven Iver var i mange år engasjert av Finansdepartementet for arbeid i Banklovkommisjonen. Han deltok ved utarbeidelsen av en rekke offentlige utredninger blant annet knyttet til finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, betalingstjenester, tjenestepensjonslovene, finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven. Han bistod ved etableringen av det nasjonale pensjonsrettighetsregisteret Norsk Pensjon AS.

Sven Iver har ledererfaring blant annet fra stilling som managing partner i Arntzen de Besche og som administrerende direktør i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Han har bistått partene i arbeidslivet i forbindelse med utarbeidelse av regelverkene for AFP og Sliterordningene. Han er rådgiver for Overføringsavtalens sikringsordning.

Sven Iver er en ettertraktet rådgiver i komplekse saker, og har hatt flere oppdrag av samfunnsmessig betydning. Han bistår i restruktureringer og granskningsoppdrag.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • 2024
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2001-2024
  Arntzen de Besche
  Partner
 • 2015-2018
  Arntzen de Besche
  Managing partner / Styreleder
 • 2009-2012
  Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og Felleskontoret for LO/NHO- ordningene
  Administrerende direktør
 • 2002-2005
  Arntzen de Besche
  Managing partner / Styreleder
 • 1989-2000
  Arntzen, Underland & Co
  Partner / Managing partner
 • 1984-1989
  Arntzen, Underland & Co
  Advokat
 • 1988
  Tønsberg tingrett
  Dommerfullmektig
 • 1987
  Linklaters, London
  Trainee
 • 1981-1982
  Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
  Vitenskapelig assistent