Handel, service og distribusjon

Spesialområder

Handel- og servicenæringen har behov for juridisk bistand innenfor et bredt spekter av rettsområder. Tenden er et fullservice forretningsjuridisk firma med faglig bredde og kompetanse til å løse alle næringens juridiske behov.

Vi bistår i alle ledd i verdikjeden, og bidrar til skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Kjøps- og avtalerettslige spørsmål vedrørende kjøp/salg av varer og tjenester
  • Reklamasjoner/mangler og garantispørsmål
  • Avtaler om distribusjon av varer og tjenester
  • Leverandøravtaler, forhandleravtaler, franchise-, agent- og kommisjonsforhold
  • Utforming av standardvilkår
  • Markedsføring, deriblant saker om produktetterlikninger og annen urettmessig markedsføring
  • Spørsmål om varemerker

Salg, distribusjon og markedsføring av varer og tjenester krever tilpasning til og etterlevelse av et omfattende regelverk innenfor flere rettsområder. Sentralt står blant annet markedsføringsloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, e-handelsloven, personopplysnings-loven, konkurranseloven og andre regler som regulerer konkurranse og markedsføring i det aktuelle markedet.

Vi bistår næringsdrivende både overfor andre næringsdrivende og myndighetene. Vi representerer også forbrukere. Vår bistand omfatter avtaleforhandlinger, avtaleinngåelse, tolkning og oppfølgning av kontrakter, forvaltning av immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, reklamasjoner og tvisteløsning.

Advokater på området

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Caroline Jahre Viksand

Caroline Jahre Viksand

Partner

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA