Arbeidsliv

Spesialområder

Vi bistår arbeidsgivere, både offentlige og private, og arbeidstakere i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold.

Vår rådgivning dekker spekteret fra inngåelse av arbeidsavtaler og spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold (HMS og krav til arbeidsmiljø, informasjon og drøfting, ferie, arbeidstid og overtid) til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed). Vi bistår også i rasjonaliserings-, omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi håndterer også varslingssaker, herunder å være eksternt varslingsmottak.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Arbeidsavtaler, herunder for daglig leder og øvrige arbeidstakere
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser (nedbemanning og outsourcing)
  • Oppsigelses- og avskjedssaker
  • Pensjon
  • Konkurranseklausuler
  • Forhandlinger
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker
  • Håndtering av varslingssaker
  • Eksternt varslingsmottak


Advokater på området

Heidi Aas Larsen

Heidi Aas Larsen

Partner

Kjetil Baustad Egelie

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Mia Elise Dale Tenden6323 R 1

Mia Elise Dale

Advokatfullmektig

Christen Agerup

Christen Agerup

Partner

Silvelin 4 A

Silvelin Bratholm

Senioradvokat

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Paal E. Thoresen

Paal E. Thoresen

Partner