Arbeidsliv

Spesialområder

Vi bistår arbeidsgivere, både offentlige og private, og arbeidstakere i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold.

Vår rådgivning dekker spekteret fra inngåelse av arbeidsavtaler og spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold (HMS og krav til arbeidsmiljø, informasjon og drøfting, ferie, arbeidstid og overtid) til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed). Vi bistår også i rasjonaliserings-, omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi håndterer også varslingssaker, herunder å være eksternt varslingsmottak.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Arbeidsavtaler, herunder for daglig leder og øvrige arbeidstakere
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser (nedbemanning og outsourcing)
  • Oppsigelses- og avskjedssaker
  • Pensjon
  • Konkurranseklausuler
  • Forhandlinger
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker
  • Håndtering av varslingssaker
  • Eksternt varslingsmottak


Advokater på området

Heidi A NEW Crop

Heidi Aas Larsen

Partner, advokat MNA

Kjetl new crop

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Christen New Crop

Christen Agerup

Partner

Silvelin 4 A

Silvelin Bratholm

Fast advokat MNA

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Tor Eric crop 9

Tor Erik Heggøy

Partner

Paal E. Thoresen

Paal E. Thoresen

Partner

Morten Mønnich

Morten Mønnich

Fast advokat MNA (i permisjon)