Kjetil Baustad Egelie

Menneskene

Kjetil Baustad Egelie arbeider hovedsakelig med konkurs og gjeldsforhandling, tvisteløsning/prosedyre, arbeidsrett, personvern og granskning.

Han bistår også privatpersoner og bedrifter i andre privatrettslige saker.

Egelie har lang erfaring fra påtalemyndigheten, blant annet med mange år som leder for politiadvokatene i Sandefjord og en kort periode som statsadvokat. Han opparbeidet seg der omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett.

Egelie har også bakgrunn fra domstolene.