Kjetil Baustad Egelie

Menneskene

Kjetil Baustad Egelie arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, tvisteløsning/prosedyre, og leder Tendens faggruppe Arbeidsliv.

Han bistår også innenfor fagområdene insolvens, granskning og personvern.

Egelie har lang erfaring fra påtalemyndigheten, blant annet med mange år som leder for politiadvokatene i Sandefjord og en periode som statsadvokat. Han har omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett.

Egelie har også bakgrunn fra domstolene.