Gjeldsforhandling og konkurs

Spesialområder

Vi bistår virksomheter i økonomiske vanskeligheter. Flere av våre advokater er også erfarne bostyrere.

Alternativene til konkurs er flere, men alle forutsetter at bedriften går i konstruktiv dialog med sine kreditorer. Vi bistår med å kartlegge bedriftens situasjon og etablere kontakt med private og offentlige kreditorer. Vi deltar også ofte i forhandlingene med kreditorene. På denne måten frigjøres tid for ledelsen til å konsentrere seg om driften. De fleste gjeldsforhandlinger gjennomføres uten skifterettens medvirkning, men som regel følges de fremgangsmåter konkursloven gir anvisning på. Dette krever både oversikt over regelverket og full konsekvens i gjennomføringen. Erfaring tilsier at dette arbeidet med fordel bør ledes av andre enn bedriften selv.

Våre oppdrag omfatter blant annet:

  • Finansiell restrukturering/snuoperasjoner
  • Selskapsgjennomgang og analyse av handlingsalternativer
  • Egenkapital- og lånetransaksjoner
  • Sikring av kreditorinteresser
  • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
  • Utlegg og midlertidig forføyning
  • Inkassooppdrag
  • Vurdering av styreansvar
  • Granskning av virksomheter og transaksjoner
  • Prosedyre

Flere av våre advokater har gjennom utstrakt erfaring som bostyrere for store og små konkursboer opparbeidet seg en betydelig praktisk og faglig kompetanse på området. Vi legger vekt på å ha inngående kjennskap til relevante bransjer og markedsbetingelser for å kunne bidra til praktiske løsninger.

Advokater på området

Tor Eric crop 9

Tor Erik Heggøy

Partner

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Assosiert partner / advokat MNA (i permisjon)

Kjetl new crop

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Silvelin 4 A

Silvelin Bratholm

Senioradvokat MNA

Ingrid 1 New Crop

Ingrid Bjørke Larsen

Senioradvokat MNA

Mari New Crop

Mari Borge Rosvold

Senioradvokat MNA

Pia 2 crop2 A

Pia Forseth

Advokatfullmektig