Gjeldsforhandling og konkurs

Spesialområder

Vi bistår virksomheter i økonomiske vanskeligheter. Flere av våre advokater er også erfarne bostyrere.

Alternativene til konkurs er flere, men alle forutsetter at bedriften går i konstruktiv dialog med sine kreditorer. Vi bistår med å kartlegge bedriftens situasjon og etablere kontakt med private og offentlige kreditorer. Vi deltar også ofte i forhandlingene med kreditorene. På denne måten frigjøres tid for ledelsen til å konsentrere seg om driften. De fleste gjeldsforhandlinger gjennomføres uten skifterettens medvirkning, men som regel følges de fremgangsmåter konkursloven gir anvisning på. Dette krever både oversikt over regelverket og full konsekvens i gjennomføringen. Erfaring tilsier at dette arbeidet med fordel bør ledes av andre enn bedriften selv.

Våre oppdrag omfatter blant annet:

  • Finansiell restrukturering/snuoperasjoner
  • Selskapsgjennomgang og analyse av handlingsalternativer
  • Egenkapital- og lånetransaksjoner
  • Sikring av kreditorinteresser
  • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
  • Utlegg og midlertidig forføyning
  • Inkassooppdrag
  • Vurdering av styreansvar
  • Granskning av virksomheter og transaksjoner
  • Prosedyre

Flere av våre advokater har gjennom utstrakt erfaring som bostyrere for store og små konkursboer opparbeidet seg en betydelig praktisk og faglig kompetanse på området. Vi legger vekt på å ha inngående kjennskap til relevante bransjer og markedsbetingelser for å kunne bidra til praktiske løsninger.

Advokater på området

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Partner

Kjetil Baustad Egelie

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Ingrid Bjørke Larsen

Ingrid Bjørke Larsen

Senioradvokat

Mari Borge Rosvold

Mari Borge Rosvold

Senioradvokat

Pia Forseth

Pia Forseth

Advokatfullmektig