Gransking

Spesialområder

Gransking er et stadig mer aktuelt verktøy for å få kartlagt et saksforhold og vurdert de rettslige spørsmål saksforholdet reiser.

En vellykket gransking kjennetegnes av høy kvalitet i alle ledd slik at korrekt faktum etableres og at så vel metodikk, rapportering og juridiske vurderinger står seg mot andres kritiske gjennomgang. Flere granskinger har måttet tåle kritikk for måten de er gjennomført på. Dette svekker tilliten til granskingens funn og konklusjoner, samt dens nytteverdi for oppdragsgiver.

Tenden har spesialkompetanse innen gransking og granskingsprosesser og kan tilby tverrfaglige granskingsteam bestående av ressurser med bred erfaring fra advokatvirksomhet, domstolene, politi- og påtalemyndighet, revisjon, internkontroll og gransking. Dette setter oss i stand til å løse omfattende og kompliserte granskingsoppdrag på en betryggende måte. I tillegg til gjennomføring av granskinger bistår vi bl.a. bedrifter og personer som er under gransking av andre (herunder av offentlige myndigheter). Våre advokater har i flere tilfeller avdekket alvorlige feil og mangler i granskinger utført av for eksempel Økokrim og Konkurransetilsynet.

Noen av våre tjenester:

  • Gjennomføring av interne granskinger, for eksempel ved mistanke om økonomiske misligheter eller andre uønskede hendelser
  • Gransking i konkurs
  • Gransking etter aksjeloven
  • Strategisk rådgivning og bistand til bedrifter, organisasjoner og personer som er under gransking
  • Kvalitetskontroll og evaluering av andres granskinger
  • Kurs og opplæring innen gransking og granskingsmetodikk
  • Bistand til oppfølging av granskingsrapportens funn, herunder prosessoppdrag, myndighetskontakt mv.

Advokater på området

Tor Eric crop 9

Tor Erik Heggøy

Partner

Kjetl new crop

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Senioradvokat MNA

Silvelin 4 A

Silvelin Bratholm

Fast advokat MNA

Ingrid 1 New Crop

Ingrid Bjørke Larsen

Fast advokat MNA