Christen Agerup

Menneskene

Christen Agerup yter generell rådgivning og bistand til næringsdrivende og privatpersoner, blant annet i saker knyttet til arbeidsrett og kontraktsrett.

Han arbeider også mye med familie-, arve- og skiftesaker.

Agerup har omfattende erfaring med å prosedere saker for domstolene.

Agerup har arbeidet som advokat i Vestfold siden 1991, og hadde da bakgrunn fra offentlig forvaltning. Han har erfaring med styrearbeid, og var leder av Vestfold krets av Den norske Advokatforening i perioden 2004-2006.