Dagens familiemønstre og sammensatte formuesforhold gjør mange arveoppgjør kompliserte. Vi bidrar med planlegging og gjennomføring av arveoppgjør.

Det er viktig å tenke gjennom situasjonen på forhånd. For noen vil lovens arvefordeling gi gode løsninger, mens andre ønsker å regulere arveoppgjøret på annen måte. Samboere og ektefeller med særkullsbarn vil for eksempel ofte ha behov for å opprette samboeravtale/ ektepakt og testament for å sikre hverandre ved dødsfall.

Når det gjelder generasjonsskifte i næring er det et eget spesialområde.

Vi bistår blant annet med:

  • Utforming av testamenter og arvepakter
  • Spørsmål knyttet til skatt og eventuelle arveavgiftsspørsmål dersom denne blir gjeninnført
  • Privat skifte av dødsbo
  • Flere av våre advokater påtar seg oppdrag som bostyrer i offentlig skifte etter oppnevning fra tingretten
  • Bistand i konflikter og tvisteløsning for domstolen
  • Alle øvrige arverettslige spørsmål

Advokat Hanne Skråmm Espeland leder Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte. I podkasten Tendencast snakker advokatene Hanne Skråmm Espeland, Christen Agerup og Lene Marie Aas Thorstensen om aktuelle tema innen familie- og arverett som alle bør vite noe om.

Advokater på området

Hanne 4 Crop2

Hanne Skråmm Espeland

Partner, advokat MNA

Christen New Crop

Christen Agerup

Partner

Tenden3280 R

Lene Marie Aas Thorstensen

Senioradvokat MNA

Eystein New Crop

Eystein Setsaas

Partner