Familie og samliv

Spesialområder

Vet du hva konsekvensene blir for deg hvis du blir alene, enten som følge av et samlivsbrudd eller dersom din ektefelle eller samboer dør? Ikke overlat noe som er så viktig til tilfeldighetene.

Regelverket for ektefeller og samboere kan være komplisert. Med god og tidlig planlegging kan uheldige og uforutsette situasjoner unngås. Vi bidrar med å finne gode og skreddersydde løsninger.

I tillegg til juridisk kompetanse, har våre advokater den øvrige innsikt og forståelse som er nødvendig ved håndtering av slike saker. Dette er viktig for å finne gode løsninger som fungerer i et lengre perspektiv.

Vi bistår samboere og ektefeller for å skape gode økonomiske kjøreregler under samlivet og regulering av de økonomiske forholdene ved samlivsbrudd. Våre advokater bistår også i konflikter ved samlivsbrudd, både for å finne minnelige løsninger og ved tvisteløsning for domstolen.

Våre advokater har nødvendig kompetanse til å håndtere samlivsbrudd som involverer forretningsvirksomhet, ofte i samarbeid med kollegaer med mer spesialisert skatte- og selskapsrettslig kompetanse.

Våre advokater bistår blant annet med:

  • Ektepakter
  • Samboeravtaler
  • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og opphør av samboerforhold
  • Felles bistand til samboere/ektefeller ved samlivsbrudd
  • Bistand i konflikter og tvisteløsning for domstolen
  • Foreldreansvar, omsorg og samværsrett med barn

Advokat Hanne Skråmm Espeland leder Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte. I podkasten Tendencast snakker advokatene Hanne Skråmm Espeland, Christen Agerup og Lene Marie Aas Thorstensen om aktuelle tema innen familie- og arverett som alle bør vite noe om.