Teknologi og digitalisering

Spesialområder

Teknologi og digitalisering medfører raske og gjennomgripende samfunnsendringer. Alle virksomheter i alle bransjer påvirkes i stor grad av digitaliseringen. Utviklingen åpner for effektivisering, rasjonalisering, innovasjon, nye forretningsområder og mer fornøyde kunder. Samtidig vil de som ikke evner å holde følge med utviklingen risikere å tape markedsandeler og posisjon.

De omfattende digitale endringer næringslivet står overfor medfører også juridiske og strategiske utfordringer og fallgruver. Tendens lange erfaring og spesialiserte kompetanse innen dette feltet gjør at vi identifiserer og håndterer risikoelementer raskt og effektivt, slik at våre klienter lykkes med sine digitale løsninger. Våre advokater kombinerer juridisk kompetanse med kommersiell, strategisk og teknisk forståelse som er nødvendig for å bistå næringslivet i deres digitale endringsprosesser.

Vi bistår leverandører og kunder med løpende rådgivning, avtaleforhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med anskaffelser av IT-løsninger. Dette gjelder blant annet:

  • Lisensavtaler, driftsavtaler, service- og vedlikeholdsavtaler, utviklingsavtaler, konsulentavtaler, Service Level Agreements, Software as a Service (SaaS) avtaler, cloud computing, outsourcing, open source software.
  • Personvern/GDPR og databehandleravtaler.
  • Vi har inngående kjennskap til alle de IT-standardavtaler, som benyttes i Norge, og bistår jevnlig med hensyn til valg av kontrakt og tilpasninger og endringer.
  • E-handel og salgs og brukervilkår knyttet til dette.
  • Bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, hvor teknologiske løsninger ofte er sentralt, i samarbeid med våre M&A-spesialister.
  • Tvisteløsning knyttet til IT-kontrakter, i og utenfor domstolene.

Advokater på området

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA