Media og underholdning

Spesialområder

Media- og underholdningsbransjen har behov for juridisk bistand innen ulike områder, som arbeidsrett, skatterett, EØS- og konkurranserett, IKT- og immaterialrett. I tillegg er det behov for inngående kunnskap om regulatoriske rammebetingelser, støtteordninger og grenseoverskridende regelverk, samt strategisk forvaltning og klarering av immaterielle rettigheter.

Media- og underholdningsbransjen har opplevd en ekstrem endring de senere år, både nasjonalt og internasjonalt. Den største betydningen har utvilsomt Internett hatt, der enorme mengder av innhold i alle sjangere har blitt tilgjengeliggjort fra alle verdens hjørner. I Norge er medie- og underholdsbransjen avhengig av offentlige støtteordninger, sponsoravtaler og god rettighetsforvaltning, for å skape nye opplevelser og for å kunne stå imot den økte internasjonale konkurransen.

Vi har advokater som har jobbet tett med media- og underholdningsbransjen siden før Internett kom til Norge. De kjenner godt til de ulike problemstillingene den teknologiske utviklingen har ført med seg, og er oppdatert på trender og den rettslige utviklingen på området både i Norge og internasjonalt.

Vi bistår blant annet forlag og forfattere, TV-og filmprodusenter, museum, presse, idrettsklubber, spillprodusenter, kunstnere, agenter, distributører og konsert- og festivalarrangører. Tenden bistår også flere norske artister gjennom rammeavtale Artistorganisasjonen Gramart har hatt med Tenden siden 2017.

Advokater på området

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA