Kunstig intelligens

Spesialområder

I en tid der kunstig intelligens (KI) blir en større del av livene våre, er det veldig viktig å skjønne hva KI er, hvordan den fungerer og hvilke regler som gjelder når vi bruker den. Det handler om å vite hvordan man får mest mulig ut av teknologien, samtidig som man passer på at bruken skjer på en trygg og ansvarsfull måte.

Som advokater, trekker vi veksler på vår tverrfaglige ekspertise for å hjelpe klienter fra et vidt spekter av bransjer med deres KI-relaterte behov. Vi gir virksomheten juridisk støtte gjennom hele KI-prosjektets livssyklus, fra planene for en KI-strategi legges, til risikoer identifiseres, tiltak iverksettes og best praksis sikres ved brukerretningslinjer og dokumentasjon.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Strategiutvikling: Vi hjelper med å gi innspill til, og utforme, en helhetlig KI-strategi som matcher din virksomhets mål og kapasiteter, sikrer at du er posisjonert for å lykkes med bruken av KI
  • Risikovurdering: Vi identifiserer potensielle risikoer knyttet til bruk av KI i din virksomhet og foreslår strategier for å minimere disse risikoene.
  • Utarbeidelse av retningslinjer: Vi utvikler klare og forståelige retningslinjer for bruk av KI, som sikrer ansvarlig anvendelse og overholdelse av gjeldende lovgivning.
  • Juridisk rådgivning: Vi tilbyr råd om juridiske aspekter ved implementering og bruk av KI, inkludert personvern, produktansvar, rettigheter til data og immaterielle rettigheter.
  • Etterlevelse og etikk: Vi veileder din virksomhet i etablering av prosesser for å sikre etterlevelse av gjeldende og kommende regelverk og opprettholdelse av høye etiske standarder i bruk av KI.
  • Opplæring og bevisstgjøring: Vi tilbyr opplæring for de relevante ansatte, for å øke bevisstheten om mulighetene og utfordringene ved KI, samt beste praksis for sikker bruk.

Vår tilnærming sikrer at du kan navigere i KI-landskapet med tillit og utnytte dets potensial på en måte som fremmer både innovasjon og ansvarlighet i din virksomhet.

Advokater på området

Harald

Harald Bjelke

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat