Arbeidsliv

Vår kompetansegruppe for arbeidsrett dekker alle sentrale arbeidsrettslige disipliner. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere – offentlige og private.

Vi bistår arbeidsgivere, både offentlige og private, og arbeidstakere i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Vår rådgivning dekker spekteret fra inngåelse av arbeidsavtaler og spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold (HMS og krav til arbeidsmiljø, informasjon og drøfting, ferie, arbeidstid og overtid) til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed). Vi bistår også i rasjonaliserings-, omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Arbeidsavtaler, herunder for daglig leder og øvrige arbeidstakere
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser (nedbemanning og outsourcing)
  • Oppsigelses- og avskjedssaker
  • Pensjon
  • Konkurranseklausuler
  • Forhandlinger
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker

Les vår artikkel «Outsourcing – hvilke regler bør du kjenne til?»

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018