Oddmund Håkenstad

Menneskene

Oddmund Håkenstad arbeider med skatterett, selskapsrett og merverdiavgift. Han arbeider særlig med skatterådgivning i forbindelse med omstruktureringer av virksomhet og skattespørsmål i tilknytning til ulike transaksjoner, herunder eiendomstransaksjoner.

Håkenstad bistår også klienter i forbindelse med ulike type saker overfor skatteetaten, som f.eks. bokettersyn og andre skattekontroller. Han prosederer også skatte- og avgiftssaker for domstolene.

Håkenstad har holdt en rekke kurs og seminarer innenfor temaet skatt og avgift.

Håkenstad er tilknyttet firmaets kompetansegrupper for skatt/avgift og selskapsrett/transaksjoner. Før han kom til Tenden, arbeidet han i Deloitte Advokatfirma. Han har før det igjen erfaring fra blant annet advokatfirmaer i Oslo (Arthur Andersen og Visma), revisjonsbransjen og skatteetaten.