Odd Gleditsch d.y

Odd Gleditsch d.y.

Partner, advokat MNA

Odd Gleditsch d.y. har nærmere 40 års erfaring som rådgiver for norske og internasjonale klienter, blant annet i kommersielle forhandlinger. Han arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske oppdrag og shipping. Videre arbeider han med generasjonsskifte og dødsbobehandling.

Han er en hyppig brukt foredragsholder innenfor generasjonsskifte og eierskapsutøvelse i familieeide bedrifter.

Gleditsch har omfattende erfaring fra styrearbeid. Han innehar en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Jotun A/S, samt som styremedlem i Hesnes Holding AS, Awilhelmsen Holding AS, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og flere andre ideelle stiftelser. Han er dessuten sekretær for Vestfold og Telemark Rederiforening.