Kjøp og salg av virksomhet

Vi har omfattende erfaring som rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter, både for selger- og kjøpersiden.

Transaksjonsbistand er en sentral del av vår virksomhet, og Tenden har et av de største juridiske transaksjonsmiljøene utenfor Oslo.

Vi bistår med planlegging, forhandlinger og gjennomføring. Grundig og tidlig forberedelse er sentralt enten man er kjøper eller selger. Overraskelser kan få store negative økonomiske konsekvenser, eller rett og slett gjøre at transaksjonen mislykkes helt.

For kjøper er det grunnleggende å undersøke at forutsetningene for kjøpet og kjøpesummen faktisk er til stede, og eventuelt kreve prisavslag eller skreddersydde garantier fra selger dersom så ikke er tilfelle. Også for selger er det viktig å kjenne virksomheten godt. Kanskje er det også behov for å rydde litt før interessenter slipper til. Det er viktig at en potensiell kjøper ikke får følelsen av at selger mangler kontroll eller kunnskap. Erfaring viser dessuten at forhold kjøper blir gjort kjent med før kjøpstilbudet fremsettes, gjerne gir en mindre reduksjon av kjøpesummen enn forhold som dukker opp underveis. Prosessen vil også kunne gå raskere, og risikoen for senere krav om prisavslag reduseres. Vi har bred erfaring med gjennomføring av slike selskapsgjennomganger, gjerne kalt «due diligence». Slike gjennomganger kan fort bli unødvendig omfattende og dyre. Vår erfaring er at det er mye å hente på målrettet skreddersøm og god planlegging sammen med oppdragsgiver og andre rådgivere.

Vi deltar ofte også aktivt i selve forhandlingene, basert på en avtalt rollefordeling med oppdragsgiver og andre rådgivere. Virksomhetsoverdragelser krever kompetanse innen mange ulike rettsområder. Spørsmål relatert til skatt-, arbeids- og konkurranserett kan være av avgjørende betydning for strukturering og gjennomføring av transaksjonen. Dette er noe vi tar hensyn til ved sammensetningen av det team som skal gjennomføre det enkelte oppdrag.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018