Tilbake til aktuelt

Endringer i foretakslovgivningen (kjønnssammensetning i styret)

Stortinget har behandlet innstillingen fra næringskomiteen om endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret).

Lovforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet ble vedtatt 12. desember. Formelt skal Stortinget behandle saken en gang til, men det er ingen grunn til å tro at lovendringene ikke vil bli gjeldende fra 1. januar 2024.

Se våre tidligere artikler om denne saken:

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvilke konsekvenser disse endringene har for din bedrift.

Odd Gleditsch d.y.

Kontaktperson:
Odd Gleditsch d.y.
Partner | advokat