Kjøp og salg av virksomhet

Spesialområder

Transaksjonsbistand er en sentral del av Tendens virksomhet, med et av de største juridiske transaksjonsmiljøene utenfor Oslo.

Vi bistår med planlegging, forhandlinger og gjennomføring. Grundig og tidlig forberedelse er sentralt enten man er kjøper eller selger. Overraskelser kan få store negative økonomiske konsekvenser, eller rett og slett gjøre at transaksjonen mislykkes helt.

For kjøper er det grunnleggende å undersøke at forutsetningene for kjøpet og kjøpesummen faktisk er til stede, og eventuelt kreve prisavslag eller skreddersydde garantier fra selger dersom så ikke er tilfelle. Også for selger er det viktig å kjenne virksomheten godt. Kanskje er det også behov for å rydde litt før interessenter slipper til. Det er viktig at en potensiell kjøper ikke får følelsen av at selger mangler kontroll eller kunnskap. Erfaring viser dessuten at forhold kjøper blir gjort kjent med før kjøpstilbudet fremsettes, gjerne gir en mindre reduksjon av kjøpesummen enn forhold som dukker opp underveis. Prosessen vil også kunne gå raskere, og risikoen for senere krav om prisavslag reduseres. Vi har bred erfaring med gjennomføring av slike selskapsgjennomganger, gjerne kalt «due diligence». Slike gjennomganger kan fort bli unødvendig omfattende og dyre. Vår erfaring er at det er mye å hente på målrettet skreddersøm og god planlegging sammen med oppdragsgiver og andre rådgivere.

Vi deltar ofte også aktivt i selve forhandlingene, basert på en avtalt rollefordeling med oppdragsgiver og andre rådgivere. Virksomhetsoverdragelser krever kompetanse innen mange ulike rettsområder. Spørsmål relatert til skatt-, arbeids- og konkurranserett kan være av avgjørende betydning for strukturering og gjennomføring av transaksjonen. Dette er noe vi tar hensyn til ved sammensetningen av det team som skal gjennomføre det enkelte oppdrag.

Advokater på området

Tor Bechmann

Tor Bechmann

Partner

Heidi A NEW Crop

Heidi Aas Larsen

Partner, advokat MNA

Eivin Johnsrud

Eivin Johnsrud

Partner

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Partner

Thomas 2 New Crop

Thomas Lie

Partner, advokat MNA

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Petter Crop New

Petter Tenden

Partner

Paal E. Thoresen

Paal E. Thoresen

Partner

Caroline New Crop

Caroline Jahre Viksand

Partner

Oddmund New Crop4

Oddmund Håkenstad

Senioradvokat MNA

Audun Samnøen

Audun Samnøen

Senioradvokat MNA

Morten Mønnich

Morten Mønnich

Fast advokat MNA

Mari New Crop

Mari Borge Rosvold

Fast advokat MNA

Trine Edenhammar

Trine Edenhammar

Trainee