Tilbake til aktuelt

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for mange av våre klienter. Situasjonen og betingelsene som næringslivet må forholde seg til endrer seg daglig, i takt med hvordan epidemien utvikler seg og hvordan virkningene av myndighetens tiltak utspiller seg. Sjelden har behovet for å tenke kort og langt samtidig vært større.

Det vil være avgjørende for mange å ha tilgang til advokater med inngående spesialistkompetanse innen flere fagområder, men som også evner å gjøre helhetlige og strategiske tilnærminger til klientenes behov.

Vi vil i tiden fremover være like tilgjengelig og til stede for våre klienter som under normale omstendigheter, samtidig som vi skal være med på den nasjonale dugnaden for å bekjempe epidemien. Vi har lokalisert våre ansatte på hjemmekontor og innført gode systemer for å sikre tilgang på humankapasitet. Vi er fullt operative gjennom gode digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling. Alle våre ansatte er tilgjengelig på ordinære kontaktpunkter og sentralbordet er betjent. Vi gjennomfører møter per telefon eller videokonferanse, men vil kunne delta på fysiske møter der det er nødvendig og tilrådelig. Dette setter oss i stand til å ivareta klientens interesser med de samme krav til kvalitet, tilgjengelighet og frister som normalt, slik at vi kan bidra til at våre klienter kommer seg best mulig gjennom krisen samfunnet står i nå.

Vi anbefaler våre klienter å ta grep om situasjonen, prøve å være i forkant og søke råd i tide. Kontakt gjerne vår «task force»:

Kontrakter, mislighold, force majeure, fristutsettelser m.v.:
Caroline Jahre Viksand, Terje Dahl Svendsen

Arbeidsrett, permitteringer, nedbemanninger m.v.:
Heidi Aas Larsen, Kjetil Baustad Egelie

Betalingsproblemer, betalingsstans, gjeldsforhandlinger, styreansvar, insolvens/konkurs m.v.:
Tor Erik Heggøy, Audun Samnøen

Lån, lånevilkår, sikkerhetsstillelse, bank og finansiering m.v.:
Caroline Jahre Viksand, Eivin Johnsrud

Strategisk rådgivning, krisehåndtering, styrearbeid m.v.:
Tor Erik Heggøy, Heidi Aas Larsen, Tor Bechmann

Kjøp/salg av virksomheter, transaksjoner mellom nærstående m.v.:
Tor Bechmann, Eivin Johnsrud

Skatt og avgift:
Lasse Jensen, Oddmund Håkenstad

Entreprise, varsling av forsinkelser, mislighold m.v.:
Kenneth Markeng, Arnt Olaf Stillerud