Kenneth Foyn Markeng

Menneskene

Kenneth Foyn Markeng er leder av firmaets faggruppe for entrepriserett.

Han har betydelig erfaring med prosedyre/tvisteløsning og som rådgiver for byggherrer, entreprenører og konsulenter i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter.

I tillegg til entreprise og prosessoppdrag, arbeider Markeng med forhandlinger og kontraktsspørsmål innenfor et bredt spekter av kommersielle avtaler, herunder avtaler om kjøp, utleie og utvikling av eiendom.

Markeng har bakgrunn fra Wikborg Rein Advokatfirma AS i Oslo.