Tor Bechmann

Menneskene

Tor Bechmann arbeider først og fremst med transaksjoner og selskapsrettslige saker, som etablering av virksomhet, investeringer, salg og oppkjøp, fusjoner og fisjoner, omstruktureringer, kapitalinnhenting og refinansiering.

Han har mange års erfaring som rådgiver i nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner. Han har også omfattende erfaring med kommersielle forhandlinger og avtaler, samt håndtering av aksjonærkonflikter.

Bechmann leder firmaets kompetansegruppe for selskapsrett og transaksjoner. Han holder jevnlig foredrag i selskapsrettslige emner, og har en rekke ganger vært foredragsholder for andre advokater og jurister på Selskapsrettskonferansen og Advokatenes Fagdager. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og Fagutvalget for Selskapsrett i Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Han har flere styreverv, blant annet som styreleder i Nordkinn Asset Management AB og styremedlem i NRP Procurator AS.

Bechmann er medlem av Norske Finansanalytikeres Forening.

Før han kom til Tenden, hadde Bechmann bakgrunn blant annet fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co., Oslo Børs og PricewaterhouseCoopers (Oslo og London).