Lasse Jensen

Partner, advokat MNA

Lasse Jensen arbeider særlig med skatterett og selskapsrett. En sentral del av hans virksomhet gjelder omstruktureringer og generasjonsskifter, og skattemessige forhold knyttet til fast eiendom og eiendomsselskaper/-prosjekter. Han har arbeider også mye med bokettersyn og andre tvister med Skatteetaten.

Ut over skattesaker har Jensen erfaring fra granskningsoppdrag, både for selskaper og offentlige organer.

Jensen har i en rekke år bistått «start-ups» og gründere med avtaleverk, skattebistand og strukturering, blant annet gjennom teknologiinkubatoren Silicia i Forskningsparken i Vestfold.

Jensen er for tiden leder av Styrenettverket i Vestfold på vegne av Advokatforeningen avdeling Vestfold, og bistår flere selskaper med styrearbeid.

Før Jensen kom til Tenden, arbeidet han 14 år i Deloitte advokatfirma. Han har også bakgrunn fra Tønsberg likningskontor og Kommunaldepartementet.