Heidi Aas Larsen

Heidi Aas Larsen

Partner, advokat MNA

Heidi Aas Larsen arbeider mye med selskapstransaksjoner, herunder kjøp, salg og fusjoner. Hun bistår også næringsdrivende ved utarbeidelse og fremforhandling av avtaler på de fleste områder, og i tvister som gjelder selskaps- og kontraktsrettslige spørsmål. Med lang arbeidsrettslig erfaring er hun også mye brukt som rådgiver og forhandler i ansettelsesprosesser, arbeidskonflikter og omorganiserings- og nedbemanningsprosesser.

Aas Larsen har betydelig erfaring fra prosedyre for domstolene, og er autorisert advokatmekler.

Aas Larsen har flere styreverv, blant annet som styremedlem i Sparebank 1 Næringskreditt AS.