Heidi Aas Larsen

Menneskene

Heidi Aas Larsen arbeider mye med selskapstransaksjoner, herunder kjøp, salg og fusjoner.

Hun bistår også næringsdrivende ved utarbeidelse og fremforhandling av avtaler på de fleste områder, og i tvister som gjelder selskaps- og kontraktsrettslige spørsmål. Med lang arbeidsrettslig erfaring er hun også mye brukt som rådgiver og forhandler i ansettelsesprosesser, arbeidskonflikter og omorganiserings- og nedbemanningsprosesser.

Aas Larsen har betydelig erfaring fra prosedyre for domstolene, og er autorisert advokatmekler.

Aas Larsen har flere styreverv.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2009
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2005-2009
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2001-2005
  Tenden Advokatfirma ANS
  Ansatt advokat
 • 1995-2001
  Tønsberg politikammer
  Politifullmektig, -adjutant, og -inspektør
 • 1993-1994
  Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen
  Vitenskapelig assistent