Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning både i og utenfor rettssalen.

Det viktigste er å finne gode løsninger. En rettssak er gjerne bare én av flere mulige måter å løse tvisten på. Rettssaker koster og er ressurskrevende også på andre måter, utfallet er ofte ikke gitt, og en rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene. Vi er målrettet og realitetsorientert fra dag én.

Flere av våre advokater er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Disse kan legge til rette for hurtig, rimelig og konfidensiell behandling av konflikter.

Av og til er det dessverre ingen vei utenom rettsalen. Da er det godt å ha en dyktig og erfaren prosedyreadvokat ved sin side.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018