Erik Bruusgaard

Menneskene

Erik Bruusgaard har lang erfaring som advokat og rådgiver for næringsdrivende, privatpersoner, kommuner og interkommunale selskaper.

En sentral del av hans virksomhet gjelder fast eiendom, entreprise og offentlige anskaffelser, herunder planlegging og gjennomføring utbyggingsprosjekter.

Han er en erfaren prosedyreadvokat, og har jevnlig saker for domstolene, så vel for private som for det offentlige. Han er også en av seks advokater som benyttes som rettsmegler av domstolene i Vestfold og Agder lagmannsrett.

Bruusgaard har mange års erfaring som styreleder i bedrifter med aktive eiere, og innehar flere styreverv.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2009
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2012
  Agder lagmannsrett - domstolene i Vestfold
  Rettsmegler
 • 1990-2008
  Advokatfirmaet Tenden & Co
  Advokat og partner
 • 1982-1990
  Kontorfellesskapet Styren, Bryn og Bruusgaard
  Advokat
 • 1981-1982
  Fylkesmannen i Vestfold
  Konsulent
 • 1980-1981
  Jarlsberg sorenskriverembete
  Konstituert sorenskriver
 • 1979-1980
  Jarlsberg sorenskriverembete
  Dommerfullmektig
 • 1977-1979
  Miljøverndepartementet, avdeling for forurensingssaker
  Konsulent