Erik Bruusgaard

Menneskene

Erik Bruusgaard har lang erfaring som advokat og rådgiver for næringsdrivende, privatpersoner, kommuner og interkommunale selskaper.

En sentral del av hans virksomhet gjelder fast eiendom, entreprise og offentlige anskaffelser, herunder planlegging og gjennomføring utbyggingsprosjekter.

Han er en erfaren prosedyreadvokat, og har jevnlig saker for domstolene, så vel for private som for det offentlige. Han er også en av seks advokater som benyttes som rettsmegler av domstolene i Vestfold og Agder lagmannsrett.

Bruusgaard har mange års erfaring som styreleder i bedrifter med aktive eiere, og innehar flere styreverv.