Tvisteløsning og prosedyre

Spesialområder

En rettssak er gjerne bare én av flere mulige måter å løse tvisten på.

Rettssaker koster og er ressurskrevende også på andre måter. Utfallet er ofte ikke gitt, og en rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene. Det viktigste er å finne gode løsninger. Vi er målrettet og realitetsorientert fra dag én.

Flere av våre advokater er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Disse kan legge til rette for hurtig, rimelig og konfidensiell behandling av konflikter.

Av og til er det ingen vei utenom rettsalen. Da er det godt å ha en dyktig og erfaren prosedyreadvokat ved sin side.

Advokater på området

Kenneth Foyn Markeng

Kenneth Foyn Markeng

Partner

Arnt Olaf Stillerud

Arnt Olaf Stillerud

Partner

Tenden Lars 4

Lars Fossedal

Senioradvokat MNA

Tenden Sven 1

Sven Iver Steen

Partner

Tenden Ulrik 3

Ulrik Rød Karlsson

Partner

Trine Edenhammar

Trine Edenhammar

Advokatfullmektig

Harald

Harald Bjelke

Partner

Erik Bruusgaard

Erik Bruusgaard

Partner

Kjetil Baustad Egelie

Kjetil Baustad Egelie

Partner

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner

Kjersti Schiøtz Thorud

Kjersti Schiøtz Thorud

Partner

Silvelin 4 A

Silvelin Bratholm

Senioradvokat

Henning Solheim

Henning Solheim

Senioradvokat

Ruben

Ruben Skifjell Hoffgaard

Partner