Tvisteløsning og prosedyre

Spesialområder

En rettssak er gjerne bare én av flere mulige måter å løse tvisten på.

Rettssaker koster og er ressurskrevende også på andre måter. Utfallet er ofte ikke gitt, og en rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene. Det viktigste er å finne gode løsninger. Vi er målrettet og realitetsorientert fra dag én.

Flere av våre advokater er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Disse kan legge til rette for hurtig, rimelig og konfidensiell behandling av konflikter.

Av og til er det ingen vei utenom rettsalen. Da er det godt å ha en dyktig og erfaren prosedyreadvokat ved sin side.

Advokater på området

Kenneth Foyn Markeng

Kenneth Foyn Markeng

Partner, advokat MNA

Tor Eric crop 9

Tor Erik Heggøy

Partner, advokat MNA

Arnt New Crop2

Arnt Olaf Stillerud

Partner, advokat MNA

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner, advokat MNA

Erik Bruusgaard

Erik Bruusgaard

Partner, advokat MNA

Kjetl new crop

Kjetil Baustad Egelie

Partner, advokat MNA

Anders Hauger

Anders Hauger

Partner, advokat MNA

Kjersti New Crop

Kjersti Schiøtz Thorud

Partner, advokat MNA

Kjetil Edvardsen

Partner, advokat (H) MNA

Henning Solheim

Henning Solheim

Fast advokat MNA