Skatt og avgift

Vi bistår klienter på de fleste områder innen skatteretten, med hovedfokus på nærings- og selskapsbeskatning.

Vår bistand og rådgiving omfatter blant annet:

  • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende
  • Valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak
  • Generasjonsskifte
  • Personbeskatning
  • Arbeidsgiverplikter
  • Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
  • Bokettersyn
  • Klagebehandling og prosedyre

 

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018