Etablering av virksomhet

Ønsker du å starte virksomhet? Vi hjelper med etableringen, herunder valg av selskapsform og utarbeidelse av nødvendige avtaler.

Vi bistår også med annen relevant rådgiving og dokumentasjon. Skal virksomheten ha ansatte, lager vi ansettelsesavtaler. Er dere flere som skal starte sammen, bidrar vi til å få på plass en aksjonær- eller annen samarbeidsavtale. Involverer virksomheten teknologi eller andre immaterielle rettigheter, har vi den kompetanse som skal til for å sikre rettighetene, etablere lisensavtaler, osv.

Se brosjyre om bedriftsetablering

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018