Harald Bjelke

Partner, advokat MNA

Harald Bjelke arbeider særlig med virksomheter på områdene teknologi, handel, media og underholdning. Hans kjerneområder er  IT-rett,  immaterialrett (opphavsrett, varemerker, design og patent), personvern, markedsrett, offentlige anskaffelser, og kontraktsrett.

Eksempler på oppdrag Bjelke jobber med:

  • Bistand til selskaper som ønsker å sikre at de opptrer i samsvar med de nye personvernreglene (GDPR – EUs personvernforordning), bl.a. veiledning i alle faser, avtalerevisjoner, databehandleravtale, personvernerklæringer og samtykketekster
  • Sikring og forvaltning av opphavsrettigheter, forretningskonsepter, patenter, varemerker, design og andre kjennetegn
  • Leveranseavtaler, forhandleravtaler og ulike lisensavtaler
  • IT-anskaffelser
  • Avtaler for TV og filmproduksjoner
  • Bistå virksomheter i etterligningssaker
  • Forlagsavtaler
  • Rettigheter til musikk
  • Bistå virksomheter eller mediene i saker om ærekrenkelser og ytringsfrihet
  • Tvisteløsning – rettssaker

Før Bjelke kom til Tenden i mai 2017, var han partner og leder for teknologi- og immaterialrettsavdelingen i Bull & Co advokatfirma i Oslo. Han har også bakgrunn fra bl.a. NRKs juridiske avdeling og advokatfirmaene Selmer og Steenstrup Stordrange.