Harald Bjelke

Partner, advokat MNA

Harald Bjelke arbeider særlig med virksomheter på områdene teknologi, handel, media og underholdning. Hans kjerneområder er  IT-rett,  immaterialrett (opphavsrett, varemerker, design og patent), personvern, markedsrett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

Eksempler på oppdrag Bjelke jobber med:

 • Bistand til selskaper som ønsker å sikre at de opptrer i samsvar med de nye personvernreglene (GDPR – EUs personvernforordning), bl.a. veiledning i alle faser, avtalerevisjoner, databehandleravtale, personvernerklæringer og samtykketekster
 • Sikring og forvaltning av opphavsrettigheter, forretningskonsepter, patenter, varemerker, design og andre kjennetegn
 • Leveranseavtaler, forhandleravtaler og ulike lisensavtaler
 • IT-anskaffelser
 • Avtaler for TV og filmproduksjoner
 • Bistå virksomheter i etterligningssaker
 • Forlagsavtaler
 • Rettigheter til musikk
 • Bistå virksomheter eller mediene i saker om ærekrenkelser og ytringsfrihet
 • Krav knyttet til mulig brudd på regelverket for offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning – rettssaker

Bjelke har bakgrunn fra bl.a. Bull & Co Advokatfirma, NRKs juridiske avdeling og advokatfirmaene Selmer.