Morten Skjold Ødegaard

Menneskene

Morten Skjold Ødegaard arbeider i hovedsak innenfor det forretningsjuridiske området med hovedvekt på aksjetransaksjoner, etablering av virksomhet, reorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner. Han yter også skatterettslig rådgivning både for personer og selskaper.

Morten bistår selskaper i forbindelse med aksjetransaksjoner reorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, og yter selskaps- og skatterettslig bistand i forbindelse med dette. Morten rådgir også fysiske personer i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal personbeskatning, og trygderettslige spørsmål.

Morten er tilknyttet firmaets kompetansegrupper for skatt/avgift og selskapsrett/transaksjoner. Han har sin bakgrunn fra Skatteetaten, KPMG Law Advokatfirma AS og RSM Advokatfirma AS.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • 2022
  Tenden Advokatfirma ANS
  Fast advokat
 • 2016-2022
  RSM Advokatfirma AS
  Advokat
 • 2014-2016
  KPMG Law Advokatfirma AS
  Advokatfullmektig
 • 2012-2014
  Skatteetaten Skatt Sør
  Skattejurist
 • 2011-2012
  Oslo kommune
  Jurist
 • 2009-2010
  Kontoret for voldsoffererstatning
  Saksbehandler
 • 2007-2008
  Jussformidlingen
  Saksbehandler