Hanne Skråmm Espeland

Menneskene

Hanne Skråmm Espeland bistår med arveplanlegging, arvefordeling og regulering av andre privatøkonomiske forhold i familierelasjoner.

I dette inngår utarbeidelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og fremtidsfullmakter. Hun er bostyrer i dødsbo- og felleseieskifter ved Vestfold tingrett. Espeland holder jevnlig foredrag om arverettslige temaer, hvor hun særlig er opptatt av god planlegging og individuell tilpasning.

Hun arbeider også med andre sakstyper, som for eksempel fast eiendom, særlig mangelssaker og husleietvister, samt tvisteløsning og prosesdyre innenfor disse og andre områder.

Espeland leder firmaets kompetansegruppe for familie-, arv- og skifterett. Hun er også leder for Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte.

Espeland har bakgrunn som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett og advokatfullmektig i advokatfirmaet Arntzen de Besche i Oslo. Hun har også erfaring fra offentlig forvaltning.

 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Annet
 • 2021
  Tenden Advokatfirma ANS
  Partner
 • 2017
  Tenden Advokatfirma ANS
  Senioradvokat
 • 2014
  Tenden Advokatfirma ANS
  Fast advokat
 • 2013
  Tenden Advokatfirma ANS
  Advokatfullmektig
 • 2011-2012
  Helfo hovedkontor, juridisk avdeling seksjon utland
  Rådgiver
 • 2010
  Sandefjord tingrett
  Dommerfullmektig
 • 2006-2009
  Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  Advokatfullmektig
 • 2006
  Oslo likningskontor
  Skattejurist
 • 2004
  Wiersholm, Mellbye & Bech
  Trainee