Generasjonsskifte næring

Spesialområder

Et vellykket generasjonsskifte bør planlegges i god tid.

Overføring av virksomhet til neste generasjon er ofte en langvarig prosess med mange hensyn å ivareta. Det første spørsmålet er om neste generasjon skal overta eller om virksomheten skal selges til utenforstående. Det kan være fordeler forbundet med å overføre virksomheten og eiendeler mens senior lever. En slik prosess bør gjennomføres gradvis, både av hensyn til eierne og til bedriften.

Vi bistår blant annet med:

 • Gavebrev
 • Familieavtale og/eller aksjonæravtale
 • Fremtidsfullmakt
 • Endring av vedtekter med eksempelvis ulike aksjeklasser
 • Testament
 • Ektepakt/samboeravtale for junior som gavemottaker
 • Omstruktureringer før et generasjonsskifte, for å få til en optimal selskapsstruktur både for senior og junior generasjonen
 • Skatt og avgiftsmessige problemstillinger
 • Skattemessig avklaringer av skatteposisjoner, inngangsverdier mv
 • Hva skjer når senior, junior eller eiendeler befinner seg i utlandet?
 • Aksjesalgsavtaler

Advokater på området

Odd Gleditsch

Odd Gleditsch d.y.

Partner

Tenden Lasse 2 A

Lasse Jensen

Partner

Hanne Skråmm

Hanne Skråmm

Partner

Heidi Aas Larsen

Heidi Aas Larsen

Partner

Oddmund Håkenstad

Oddmund Håkenstad

Partner

Lene Marie Aas Thorstensen

Lene Marie Aas Thorstensen

Senioradvokat