Audun Samnøen

Menneskene

Audun Samnøen bistår hovedsakelig med juridisk rådgivning knyttet til næringsvirksomhet, transaksjoner, pengekrav, konkursbehandling, kontrakter og tvisteløsning.

I tillegg påtar han seg oppdrag som prosessfullmektig ved saker som behandles for retten.

Han er medlem av firmaets kompetansegrupper for insolvens, restrukturering og gransking; prosedyre; og selskapsrett og transaksjoner.

Samnøen har bakgrunn som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett og advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR.