Offentlige anskaffelser

Vi loser både oppdragsgivere og leverandører gjennom det kompliserte regelverket for offentlige anskaffelser.

Regelverket om offentlige anskaffelser oppleves gjerne som firkantet og uhensiktsmessig. Dette skaper ikke rent sjelden usikkerhet og frustrasjon, på begge sider. Konsekvensene av å trå feil er ofte store, også der hvor feilen i selv er liten.

Flere av våre advokater har offentlige anskaffelser som et av sine sentrale arbeidsområder, og har mange års erfaring fra saker for både oppdragsgivere og leverandører.

Firmaet bistår oppdragsgivere med planlegging av anskaffelsen, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og vurdering av leverandører og tilbud, samt deltar i forhandlinger. Vi bidrar også med utforming av begrunnelser og andre meddelelser til tilbyderne. En del av vår rolle er dessuten å være en sentral støttespiller for oppdragsgiver i en eventuell klageprosess.

Vi bistår leverandører ved utforming og innlevering av tilbud, herunder hvordan leverandøren skal forholde seg i forhandlinger og avklaringer med tilbyder. Vi vurderer også lovligheten av tildelinger og avvisninger av tilbud. Viser det seg at regelverket ikke er fulgt, bistår vi med utforming og oppfølging av klager til oppdragsgiver eller Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Vi fører jevnlig saker for domstolene på dette området, både ved midlertidig forføyning (stans av kontraktsinngåelse) og i erstatningssøksmål.

Vår advokat Anders Hauger underviser i regelverket for offentlige anskaffelser.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018