Tilbake til seminarer

Hvordan best manøvrere i handel og kontrakter i usikre tider?

Usikre tider fører til utfordringer som for eksempel prisøkninger, betalingsutfordringer og konkurser hos kontraktsmotparten, endret vareflyt og endret tilgang på arbeidskraft.

Terje, Caroline, Ruben
Terje Dahl Svendsen | Caroline Jahre Viksand | Ruben Skifjell Hoffgaard

2. november deltar Ruben Skifjell Hoffgaard, Terje Dahl Svendsen og Caroline Jahre Viksand i fagmøte i Sandefjord Næringsforening. De vil fortelle om noen av de verktøyene som finnes i norsk rett og hvilke grep som bør tas i fremtidige kontrakter.

Du finner mer informasjon og påmelding her: Sandefjord Næringsforening