Thomas Lie

Menneskene

Thomas Lie arbeider først og fremst med forretningsjuridiske forhold, næringseiendom, transaksjoner og eiendomsutvikling.

Thomas har betydelig erfaring fra kompliserte eiendomstransaksjoner og større utviklingsprosjekter, også som styremedlem i eiendomsselskaper. Med et kommersielt og løsningsorientert fokus involveres Thomas gjerne tidlig i prosessene, også som strategisk rådgiver og sparringspartner.

Thomas er leder for firmaets kompetansegruppe for fast eiendom.

Siden 1999 har Lie i hovedsak drevet advokatvirksomhet i Oslo og Tønsberg. Han har også bakgrunn i offentlig sektor som skattejurist ved Vestfold fylkesskattekontor og fra Skattedirektoratet.