Thomas Lie

Menneskene

Thomas Lie arbeider først og fremst med forretningsjuridiske forhold, fast eiendom og arv og generasjonsskifte.

En vesentlig del hans virksomhet går ut på å bistå aktører i eiendomsmarkedet. Lie arbeider også med etablering, kjøp og salg av virksomheter.

Lie er leder for firmaets kompetansegruppe for fast eiendom.

Siden 1999 har Lie i hovedsak drevet advokatvirksomhet i Oslo og Tønsberg. Han har også bakgrunn i offentlig sektor som skattejurist ved Vestfold fylkesskattekontor og fra Skattedirektoratet.
Lie har en rekke styreverv.