Handel og distribusjon

Vi bistår i alle ledd i verdikjeden i varehandel og distribusjon, og bidrar til skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Vi bidrar blant annet med:

  • Kjøps- og avtalerettslige spørsmål vedrørende kjøp/salg av varer og tjenester
  • Reklamasjoner/mangler
  • Distribusjon og markedsføring av varer og tjenester
  • Forhandleravtaler, franchise-, agent- og kommisjonsforhold
  • Utforming av standardvilkår

Salg, distribusjon og markedsføring av varer og tjenester krever tilpasning til og etterlevelse av et omfattende regelverk innenfor flere rettsområder. Sentralt står blant annet markedsføringsloven, forbrukerkjøpsloven, e-handelsloven, personopplysnings-loven og andre regler som regulerer konkurranse og markedsføring i det aktuelle markedet.

Vi bistår næringsdrivende både overfor andre næringsdrivende og myndighetene. Vi representerer også forbrukere.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018